coaching – consultancy

Verschillende Belgische toonaangevende grafische bedrijven hebben deze laatste jaren belangrijke toekomstgerichte beslissingen genomen en hun strategie en dus ook hun investeringen aangepast aan de nieuwe digitale mogelijkheden. Er zijn echter nog veel bedrijven die beleidsopties moeten vastleggen en beslissingen moeten nemen om hun toekomst te verzekeren.

Het wordt duidelijk dat de strengere prijsconcurrentie de grafische bedrijven ertoe dwingt om kostenbesparend te werken en de efficiëntie van de machines,  van het productieproces en van hun personeel zo hoog mogelijk te brengen. De directie moet ook veel aandacht besteden aan de toekomstige investeringspolitiek. Men  moet de juiste keuzes van machines maken en dit niet alleen in functie van het bestaand cliënteel maar ook en vooral in functie van het toekomstige koopgedrag van het cliënteel in het algemeen. Hoe gaan de klanten in de toekomst drukwerken bestellen, of liever hoe gaan de klanten in de toekomst hun bedrijfsinformatie verspreiden?

Wijst de toekomst enkel naar digitale communicatiebedrijven voor beheer van digitale informatie of is er nog ruimte voor traditionele drukkerijen, is de overgang op korte termijn noodzakelijk ?

De klanten worden meer en meer verwend en willen actief meewerken aan het productieproces., “web to print” is hiervan een sprekend voorbeeld. De klanten wensen niet alleen dat hun eigen  aangemaakte digitale gegevens gebruikt worden maar ook dat zij het productieproces van hun bestellingen kunnen opvolgen. Hoe dient men hierop te reageren, welke gevaren of eerder voordelen zijn hieraan verbonden ?

Als consultant of bedrijfsadviseur zal Christian Van der Vloet samen met gans de directie antwoorden trachten te vinden op de verschillende vragen. Hij zal de bedrijven in goede of slechtere tijden bijstaan in het opzoeken van te verbeteren punten, in reorganisaties en ook in het nemen van de belangrijke opties voor de toekomst

Mogelijke consultancy opdrachten :

– organisatie en structuur van de onderneming
– evaluatie en interpretatie van de resultaten
– opmaken van kostenbudgetten
– uurkostprijscalculatie
– informatisatie
– commerciële strategie
– digitale communicatie
– groeiproblematieken
– interne en externe relaties
– intern en extern imago
– personeelsevaluatie
– analyse en evaluatie van toekomstgerichte beslissingen
– digitale technieken