Audit

Een audit opdracht heeft ook een gans andere betekenis dan een opdracht als consultant. De opdrachtgevers verwachten een sectorgebonden doorlichting van het bedrijf met aanwijzingen naar de sterke en zwakke punten en mogelijke aanpassingen en verbeteringen. Dit gebeurt vaak om de eigenaars en/of het management bij te staan in het bepalen van toekomstopties, voor een algehele situatieschets van het bedrijf. Buiten een financiële evaluatie is het ook belangrijk om op basis van een audit een technische en commerciële waardebepaling van het bedrijf te kunnen verkrijgen in functie van een mogelijke verkoop van aandelen of voor fusieplannen.

Tijdens een sectorgebonden audit opdracht zullen alle aspecten van het grafisch bedrijf geanalyseerd worden. De belangrijkste punten zijn onder andere :

– efficiëntie van het management
– de “key” posten en mensen  in de organisatie
– analyse van de interne relaties en de mogelijke probleemlijnen
– intern en extern imago van het bedrijf
– analyse van het orderportefeuille in functie van de uitrusting
– analyse van het klantenbestand en de getrouwheidsgraad
– analyse van de behandeling van problemen en klachten
– analyse van de herkomst van de problemen en verliezen
– de staat van de uitrusting
– de bestaande informatisering
– de productiecriteria en de controle ervan
– de expansiemogelijkheden en het groeipotentieel
– de opportuniteiten en de mogelijke evoluties
– de mogelijke synergieën
– het groeipotentieel

Dit is slechts een beperkt overzicht van de mogelijke analyses, andere punten kunnen ook bestudeerd worden naargelang de bestaande situatie en de uiteindelijke doelstelling van de audit. De details van de analyse van de audit en de te volgen strategie zullen samen met de verantwoordelijken vastgelegd worden