grafEXPA

De grafische sector ervaart deze laatste jaren de gevolgen van de internationale crisis maar ook  van een digitale (r)evolutie. Multimedia en databeheer worden sleutelwoorden van de communicatie en dus ook van de grafische bedrijven …

De meeste grafische bedrijfsleiders worden dan ook geconfronteerd met moeilijke toekomstgerichte beslissingen. Zij stellen zich vragen over de toekomst en de huidige overcapaciteit. Terecht… en zijn vaak alleen om deze beslissingen te nemen. Het zijn moeilijke beslissingen die niet mogen genomen worden zonder  een diepgaande analyse van de huidige situatie van het bedrijf, van de te verwachten objectieven en ook van de uiteindelijke doelstellingen op korte en middenlange termijn.

Het is duidelijk dat het belangrijk is om hiervoor van gedachten te kunnen wisselen met een consulent met managementervaring die de sector kent, die volledig onafhankelijk kan optreden en de manager kan bijstaan in zijn beslissing. Een nuchtere externe analyse van het bedrijf zal concrete beleidsaanduidingen geven en punten duidelijk maken die door de kracht der gewoonte niet meer correct worden ingeschat.

Na de verkoop in 1990 van zijn grafisch bedrijf  van een veertigtal mensen aan het toenmalig management ervan,  startte  Christian Van der Vloet  zijn activiteiten op basis van zijn 20 jaar managementervaring, als grafische  consulent & auditeur. In 2002 startte hij met de grafische e-newseletter graphicForum in België en daarna in Nederland en Frankrijk. In 2007 werd de nood aan een makelaar in grafische bedrijven duidelijk en werd dit dan ook opgestart. Al deze activiteiten werden in 2009 onderbracht in de bvba grafEXPA.

Christian Van der Vloet, manager van de bvba grafEXPA heeft door zijn studies op HIGRO als grafisch ingenieur, door zijn professionele loopbaan als manager van een middelgrote drukkerij, de juiste ervaringen kunnen opdoen om met succes de grafische bedrijven en hun managers te kunnen bijstaan voor punctuele opdrachten als management consulent of als expert in de grafische sector. De vele relaties van Christian Van der Vloet in de grafische wereld zijn een ideaal vertrekpunt bij het opzoeken van de juiste strategische en financiële partners.