grafEXPA

Een grafisch bedrijf managen is een complex gegeven, we zijn ver van de traditionele bedrijven van in de jaren negentig, zeker voor de offset drukkerijen. Kleine en middelgrote drukkerijen hadden toen nog de kleine en middelgrote oplagen in handen en grote offset drukpersen kwamen enkel in aanmerking voor grote oplagen. Maar de digitale doorbraak heeft een boost gegeven aan de technische evolutie van de grotere offset drukpersen die nu in staat zijn dank zij snelle omsteltijden en vereenvoudigde bediening om ook zelfs kleine oplagen te drukken aan interessante voorwaarden.

Deze evolutie samen met de doorbraak van de digitale persen hebben de grafische wereld volledig veranderd, grote drukkerijen werden stilaan grafische drukbedrijven met een 24/24 en 7/7 productie waarin ook kleine oplagen passen. De groepage strategie die het succes maakten van de opkomende online drukkerijen werd ook in de grotere drukkerijen toegepast.

De aankoopfilosofie van de klanten van de grafische bedrijven is de laatste 20 jaar sterk veranderd. Zij hebben nood aan communicatie om hun producten of diensten kenbaar te maken maar hiervoor is drukwerk geen monopolie meer, daar heeft internet voor gezorgd. Zij bestellen slechts minimum aantallen om overstocks te vermijden en gebruiken al de andere opties van cross-communicatie.

De kleinere en middelgrote offsetdrukkerijen moesten zich wel aanpassen. Ieder grafisch bedrijf heeft hiervoor zijn eigen strategieën moeten bepalen om deze evolutie te volgen en om de nodige communicatie producten en diensten te kunnen aanbieden. Het is evident dat de oudere generatie van grafische managers hiermee de nodige problemen heeft moeten ervaren en veel bedrijven zijn dan ook verdwenen. Commerciële medewerkers van grafische bedrijven moeten nu meer over efficiënte communicatie en marketing kunnen spreken en op de hoogte zijn van al de communicatietechnieken. Deze nieuwe aanpak en de complexiteit ervan is zeker één van de redenen waarvoor er deze laatste 20 jaar veel overnames en fusies tot stand zijn gekomen en er zullen nog wel volgen.

Er zijn uiteraard grafische sectoren die deze ingrijpende evolutie (nog) niet hebben moeten meemaken zoals de etiketten en verpakking sector. Maar ook in deze sectoren zijn de technische evolutie en de digitale doorbraak belangrijke factoren waarmee de grafische managers rekening moeten houden. Men kan zich dan ook voor deze specialisaties aan overnames en fusies in de komende jaren verwachten.

De meeste grafische bedrijfsleiders worden geconfronteerd met moeilijke toekomstgerichte beslissingen. De managers van kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak alleen om de toekomststrategieën te bepalen. Het zijn moeilijke beslissingen die niet mogen genomen worden zonder  een diepgaande analyse van de huidige situatie van het bedrijf, van de te verwachten objectieven in functie van de uiteindelijke doelstellingen op korte en middellange termijn.

Het is duidelijk dat het interessant kan zijn voor een grafische manager om hiervoor een open gesprek en zelfs een brainstorming te kunnen doen met een vertrouwenspersoon met grafische kennis en managementervaring. Hij moet volledig onafhankelijk kunnen optreden en de manager als “coach” kunnen bijstaan in zijn beslissing. Een nuchtere externe analyse van het bedrijf zal concrete beleidsaanwijzingen geven en punten duidelijk maken die door de kracht der gewoonte niet meer correct worden ingeschat.

Christian Van der Vloet, grafisch ingenieur en manager van de grafEXPA heeft dank zij zijn grafische ervaring en background reeds verschillende coaching opdrachten succesvol kunnen uitvoeren. Hij is tevens de persoon die een belangrijke rol heeft gespeeld in verschillende grafische overnames en fusies. De talrijke relaties in de grafische wereld zijn uiteraard een ideaal vertrekpunt bij het opzoeken van de juiste strategische en financiële partners.